اکبر غلامپور - پایگاه خبری شهر بیست
روزشمار شهدا| قم برایش مثل زندان بود 29 مهر 1398

روزشمار شهدا| قم برایش مثل زندان بود

شهر بیست/ قم برایش مثل زندان بود و سریع به جبهه برمی‌گشت. نمی‌گذاشت کسی بفهمد به جبهه می‌رود، کسی هم سراغش را می‌گرفت طفره می‌رفتیم؛ می‌گفت: «نمی‌خواهم کسی غیر از خدا از کارمان با خبر باشد».