افسانه زمانی مهر - پایگاه خبری شهر بیست
فراخوان طرح راه‌اندازی مشاغل خانگی زنان خانوار اعلام شد 11 تیر 1398

فراخوان طرح راه‌اندازی مشاغل خانگی زنان خانوار اعلام شد

شهر بیست/ معاون دفتر امور زنان و خانواده استانداری قم از اعلام فراخوان طرح راه اندازی مشاغل خانگی زنان سرپرست خانواری که زیرپوشش نهادهای حمایتی نیستند، خبر داد.