افزایش آمار پرونده های قضایی - پایگاه خبری شهر بیست
وکلا از طرح دعاوی غیرضرور خودداری کنند/ تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های معوق قضایی در قم 09 اردیبهشت 1399

وکلا از طرح دعاوی غیرضرور خودداری کنند/ تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های معوق قضایی در قم

رئیس کل دادگستری قم گفت: دستگاه قضایی در شرایط بحرانی و قرمز استان با تعطیل و محدود کردن مجتمع‌های قضایی توانست از این شرایط گذر کند و در این مدت، اگرچه ورود پرونده جدید نداشتیم ولی توانستیم بسیاری از پرونده های معوق را تعیین تکلیف کنیم.

تأثیر وضع اقتصادی بر روند رو به رشد آمار پرونده‌های قضایی 05 آذر 1397

تأثیر وضع اقتصادی بر روند رو به رشد آمار پرونده‌های قضایی

رئیس کل دادگستری استان قم گفت: آمار پرونده‌های قضایی رو به افزایش است، البته اوضاع بیرونی همچون وضعیت اقتصادی در این زمینه مؤثر است.