افتتاح نمایشگاه مبلمان - پایگاه خبری شهر بیست
نمایشگاه مبلمان قم افتتاح شد 04 تیر 1398

نمایشگاه مبلمان قم افتتاح شد

شهر بیست/ نمايشگاه مبلمان قم به همت اتحاديه درودگران در محل نمايشگاه دائمی قم برپا شد.