اعطای شناسنامه - پایگاه خبری شهر بیست
اعطای شناسنامه به فرزندان با مادر ایرانی در قم آغاز شد 11 اسفند 1399

اعطای شناسنامه به فرزندان با مادر ایرانی در قم آغاز شد

اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از «مادران ایرانی و پدران غیرایرانی» در حالی آغاز شد که به گفته مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم، تاکنون ۷ هزار و ۵۰۰ نفر تاکنون برای اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از مادران ایرانی در استان قم ثبت نام کرده‌اند.