اعضای شورای شهر - پایگاه خبری شهر بیست
بازدید اعضای شورای شهر از ستاد تسهیلات زائرین شهرداری قم +تصاویر ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

بازدید اعضای شورای شهر از ستاد تسهیلات زائرین شهرداری قم +تصاویر

جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری قم از ستادهای تسهیلات زائرین و خدمات سفر شهرداری قم بازدید کردند.

بازدید اعضای شورای شهر از سامانه ۱۳۷ شهرداری قم +تصاویر ۰۳ فروردین ۱۴۰۰

بازدید اعضای شورای شهر از سامانه ۱۳۷ شهرداری قم +تصاویر

جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر قم و معاون خدمات شهری شهردار قم از سامانه ۱۳۷ شهرداری قم بازدید کردند.