اعضای ستاد انتخابات استان قم - پایگاه خبری شهر بیست
رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان قم منصوب شدند ۰۴ اسفند ۱۳۹۹

رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان قم منصوب شدند

استاندار قم در احکامی جداگانه، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان قم را منصوب کرد.