اعترافاتی درباره زنان - پایگاه خبری شهر بیست
«اعترافاتی درباره زنان» روی صحنه رفت 13 اسفند 1399

«اعترافاتی درباره زنان» روی صحنه رفت

تئاتر «اعترافاتی درباره زنان» به کارگردانی سید جواد طاهری در خانه نمایش قم به روی صحنه رفت.