اطلاعات مردم - پایگاه خبری شهر بیست
اطلاعات مردم در مرکز آمار کاملاً محرمانه است ۰۲ آبان ۱۳۹۸

اطلاعات مردم در مرکز آمار کاملاً محرمانه است

شهر بیست/ رئیس مرکز آمار ایران گفت: آمار و اطلاعاتی که توسط این مرکز از مردم گرفته می‌شود کاملاً محرمانه است و تاکنون آمار شخصی مردم به نهادی ارائه نشده است.