اطعام در جمکران - پایگاه خبری شهر بیست
اطعام بیش از ۴۵۰ هزار زائر در مسجد مقدس جمکران 23 آذر 1398

اطعام بیش از ۴۵۰ هزار زائر در مسجد مقدس جمکران

شهر بیست/ مدیر پشتیبانی مسجد مقدس جمکران از اطعام بیش از ۴۵۰ هزار زائر این مکان مقدس از ابتدای سال تاکنون خبر داد.