اضطراب کودکان - پایگاه خبری شهر بیست
راه‌اندازی سامانه غربالگری اضطراب کودکان ۵ تا ۶ ساله در قم ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

راه‌اندازی سامانه غربالگری اضطراب کودکان ۵ تا ۶ ساله در قم

سامانه غربالگری کودکان ۵ تا ۶ ساله در قم با هدف شناسایی زودهنگام اضطراب کودکان، ارجاع زودهنگام برای مداخلات تخصصی و افزایش اطلاعات والدین در خصوص پیشگیری از اضطراب کودکان اجرا می‌شود.