اصلاح نهر بلوار دانشگاه - پایگاه خبری شهر بیست
اتمام عملیات عمرانی اصلاح نهر بلوار دانشگاه در پردیسان ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

اتمام عملیات عمرانی اصلاح نهر بلوار دانشگاه در پردیسان

مدیر منطقه هشت شهرداری قم از اتمام عملیات عمرانی اصلاح نهر بلوار دانشگاه خبر داد.