اسوه حسنه - پایگاه خبری شهر بیست
علامه طباطبایی الگوی تمام عیار سالکان معرفت الهی است/ رمز موفقیت علامه طباطبایی از زبان علامه 23 آبان 1398

علامه طباطبایی الگوی تمام عیار سالکان معرفت الهی است/ رمز موفقیت علامه طباطبایی از زبان علامه

شهر بیست/ مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی گفت: قرآن کریم، پیامبر(ص) را اسوه حسنه معرفی کرده و به همین نسبت، بزرگانی که در عصر ما مانند آیت‌الله علامه طباطبایی زندگی کرده‌اند، الگوی علمی و عملی تمام عیار برای همه سالکان و رهروان طریق معرفت الهی هستند.