اسماعیل عباسی - پایگاه خبری شهر بیست
درخشش خبرنگار «شهر۲۰» در جشنواره ملی «رسانه‌ شهر» 24 اسفند 1399

درخشش خبرنگار «شهر۲۰» در جشنواره ملی «رسانه‌ شهر»

محمد مهدی عنایت‌پور خبرنگار پایگاه خبری «شهر۲۰» در رشته‌های «مصاحبه» و «گزارش» نخستین جشنواره ملی «رسانه شهر» برگزیده شد.