اسدی - پایگاه خبری شهر بیست
«روز واقعه» ادای دِین سینمای ایران به عاشورا/ روایت حقیقتی که بر سر نیزه رفت ۱۹ شهریور ۱۳۹۸
«شهر بیست» گزارش می‌دهد

«روز واقعه» ادای دِین سینمای ایران به عاشورا/ روایت حقیقتی که بر سر نیزه رفت

شهر بیست/ «روز واقعه» ماندگارترین اثر عاشورایی تاریخ سینمای ایران است که تاریخ انقضایی ندارد.