استراحتگاه نوروزی - پایگاه خبری شهر بیست
برپایی غرفه‌های فرهنگی در چهار استراحتگاه نوروزی شهر 07 فروردین 1398
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم خبر داد

برپایی غرفه‌های فرهنگی در چهار استراحتگاه نوروزی شهر

شهر بیست/ مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم از برپایی غرفه‌های فرهنگی در چهار استراحت‌گاه نوروزی شهر خبر داد.