استخدام علوم آزمایشگاهی - پایگاه خبری شهر بیست
جذب کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی در جهاد دانشگاهی قم ۲۱ تیر ۱۴۰۰

جذب کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی در جهاد دانشگاهی قم

آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی واحد استان قم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود همکار کارشناس می‌پذیرد.