استاد دانشگاه - پایگاه خبری شهر بیست
تصویرگری بهترین روش برای آموزش مفاهیم قرآنی به کودکان است 19 دی 1398

تصویرگری بهترین روش برای آموزش مفاهیم قرآنی به کودکان است

شهر بیست/ این استاد دانشگاه گفت: راه‌های متفاوتی برای آموزش قرآن کریم به کودکان وجود دارد که یکی از آنها برای درک بهتر مفاهیم، استفاده از تصویرگری است.