اردوی تیم ملی جوانان - پایگاه خبری شهر بیست
چهار فرنگی کار قمی به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند 30 فروردین 1400

چهار فرنگی کار قمی به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند

رئیس هیئت کشتی قم گفت: چهار فرنگی کار این استان برای حضور در اردوی تیم ملی کشتی جوانان به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند.