اردشیر احمدزاده - پایگاه خبری شهر بیست
بازدید مدیرعامل اتحادیه قطار شهری‌های کشور از پروژه قطار شهری قم 01 بهمن 1399

بازدید مدیرعامل اتحادیه قطار شهری‌های کشور از پروژه قطار شهری قم

شهر بیست/ مدیرعامل اتحادیه قطار شهری‌های کشور از پروژه قطار شهری قم و ایستگاه‌های اصلی و عبوری متروی قم بازدید کرد.