اداره کمیسیون‌های ماده صد شهرداری قم - پایگاه خبری شهر بیست
بازدید سرزده شهردار از اداره کمیسیون‌های ماده صد شهرداری قم ۰۶ شهریور ۱۴۰۱

بازدید سرزده شهردار از اداره کمیسیون‌های ماده صد شهرداری قم

شهردار قم به‌صورت سرزده از اداره کمیسیون‌های ماده صد شهرداری قم بازدید کرد.