اخذ مجوز کاهش عوارض دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان - پایگاه خبری شهر بیست
تصویب بودجه ۴۵ میلیارد تومانی برای ادامه طرح بلوار جمهوری ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

تصویب بودجه ۴۵ میلیارد تومانی برای ادامه طرح بلوار جمهوری

تصویب افزایش ردیف بودجه ۴۵ میلیارد تومانی جهت ادامه بلوار دوسطحه جمهوری اسلامی، احداث بوستان بانوان در منطقه دو و اخذ مجوز کاهش عوارض دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان از مهم‌ترین مباحث پنجاه‌ویکمین جلسه شورای شهر قم بود.