احمد کاظمی - پایگاه خبری شهر بیست
رفاقت خاص سه سردار شهید سپاه 02 بهمن 1398

رفاقت خاص سه سردار شهید سپاه

شهر بیست/ همسر شهید تهرانی مقدم با اشاره به دوستی نزدیک شهیدان تهرانی مقدم، احمد کاظمی و حاج قاسم سلیمانی، گفت: سالیان سال لحظات و نفس آنها با یکدیگر بود، حاج احمد کاظمی و حاج قاسم سلیمانی شب‌ها موقع استراحت به منزل ما می‌آمدند و درباره موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر می‌پرداختند.