احمد اشتری - پایگاه خبری شهر بیست
«قربانی طهران» در قم نقد شد 23 خرداد 1398

«قربانی طهران» در قم نقد شد

شهر بیست/ بیست و دومین عصرانه داستان حوزه هنری قم با حضور حامد اشتری نویسنده و محمد رودگر منتقد به نقد و بررسی رمان «قربانی تهران» اختصاص یافت.