احداث مخازن ذخیره آب - پایگاه خبری شهر بیست
عملیات اجرایی احداث مخازن ذخیره آب شهر دستجرد آغاز شد 04 خرداد 1400

عملیات اجرایی احداث مخازن ذخیره آب شهر دستجرد آغاز شد

کلنگ احداث هزار مترمکعب مخزن و ۴ کیلومتر خط انتقال به منظور افزایش ظرفیت ذخیره آب شهر دستجرد و توزیع فشار مناسب آب در این شهر با حضور استاندار قم به زمین زده شد.