احداث رینگ داخلی پردیسان قم - پایگاه خبری شهر بیست
آغاز عملیات احداث رینگ داخلی پردیسان 29 تیر 1399

آغاز عملیات احداث رینگ داخلی پردیسان

شهر بیست/ سرپرست شهرداری منطقه هشت قم از آغاز عملیات احداث رینگ داخلی منشعب از خیابان زاگرس خبرداد.