اجرای کیوسک‌های تهویه - پایگاه خبری شهر بیست
آغاز عملیات اجرایی کیوسک‌های تهویه در ایستگاه‌های مترو قم 10 مرداد 1400

آغاز عملیات اجرایی کیوسک‌های تهویه در ایستگاه‌های مترو قم

مدیرعامل سازمان قطار شهری قم از اجرای کیوسک‌های تهویه در ایستگاه‌های مترو خبر داد و گفت: از این طریق، هوای تازه برای انواع سیستم تهویه ایستگاهی و تونلی تأمین می‌شود.