اجرای روشنایی برق - پایگاه خبری شهر بیست
آغاز عملیات اجرایی روشنایی بوستان محله ۵ مسکن مهر 18 دی 1399

آغاز عملیات اجرایی روشنایی بوستان محله ۵ مسکن مهر

شهر بیست/ مدیر منطقه هشت شهرداری قم از آغاز عملیات اجرایی روشنایی و تکمیل ابنیه بوستان محله ۵ مسکن مهر خبر داد.

اجرای روشنایی معابر با مشارکت اداره برق در سطح منطقه دو 30 آبان 1399

اجرای روشنایی معابر با مشارکت اداره برق در سطح منطقه دو

شهر بیست/ مدیر منطقه دو شهرداری قم گفت: روشنایی بلوار شهدای روحانیت، خیابان صداقت، خیابان رسول دادخواه، خیابان قمر بنی‌هاشم و حریم کمربندی در مسیر دسترسی به بوستان جوان تأمین‌شده است.