اجرای دادرسی الکترونیک - پایگاه خبری شهر بیست
اجرای دادرسی الکترونیک در محاکم قضایی قم 06 مهر 1399

اجرای دادرسی الکترونیک در محاکم قضایی قم

شهر بیست/ دادستان قم از اجرای دادرسی الکترونیک در قم خبر داد و گفت: در این نوع دادرسی، ارتباط زندانی با قاضی پرونده به صورت مجازی برقرار می‌‌شود و امکان حضور غیر فیزیکی در دادگاه برای زندانی از طریق ویدئو کنفرانس مهیا شده است.