اجازه شوهر برای فضای مجازی - پایگاه خبری شهر بیست
آیا شوهر می‌تواند مانع حضور همسر در فضای مجازی شود؟ 28 بهمن 1399

آیا شوهر می‌تواند مانع حضور همسر در فضای مجازی شود؟

شماری از مراجع عظام تقلید به پرسشی پیرامون «منع حضور همسر در فضای مجازی از سوی شوهر» پاسخ دادند.