اتوبوس فرهنگی - پایگاه خبری شهر بیست
اتوبوس فرهنگی سازمان ترافیک به سطح شهر می‌آید 01 بهمن 1399

اتوبوس فرهنگی سازمان ترافیک به سطح شهر می‌آید

شهر بیست/ اتوبوس فرهنگی سازمان ترافیک در قالب طرح مشارکتی با پلیس راهور قم به سطح شهر می‌آید.