اتصال بلوار صدوقی و فردوسی - پایگاه خبری شهر بیست
صرف هزینه ۲۰ میلیاردی برای تملکات خیابان شهید برقعی/ تقاطع بلوار شهید صدوقی و فردوسی احداث می‌شود 06 فروردین 1399

صرف هزینه ۲۰ میلیاردی برای تملکات خیابان شهید برقعی/ تقاطع بلوار شهید صدوقی و فردوسی احداث می‌شود

شهر بیست/ شهردار قم گفت: آزادسازی و تملکات خیابان شهید برقعی در برنامه شهرداری است که ۲۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده و این برنامه را ادامه خواهیم داد تا خیابان به طور کامل آزادسازی شده و بازگشایی شود.