اتحادیه سوهانی و حلوایی استان قم - پایگاه خبری شهر بیست
صادرات ۱۴۰۰ کیلوگرم سوهان قم به قطر و لبنان/ گرانی‌ها قدرت خرید سوهان را کاهش داده است 29 اردیبهشت 1398

صادرات ۱۴۰۰ کیلوگرم سوهان قم به قطر و لبنان/ گرانی‌ها قدرت خرید سوهان را کاهش داده است

شهر بیست/ رئیس اتحادیه سوهانی و حلوایی استان قم با اشاره به افزایش قیمت‌های مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم گفت: در ۱۰ روز گذشته ۴۰۰ کیلو سوهان به کشور قطر و یک‌ تن به کشور لبنان صادر شده است.

نرخ سوهان قم بر اساس کیفیت متغیر است 20 اسفند 1397
رئیس اتحادیه سوهانی و حلوایی قم:

نرخ سوهان قم بر اساس کیفیت متغیر است

شهر بیست/ رئیس اتحادیه سوهانی و حلوایی استان قم با تصریح بر کاهش قدرت خرید مردم در ماه های اخیر، نرخ سوهان قم را بر اساس کیفیت آن متغیر دانست.