ابزارهای هوشمند - پایگاه خبری شهر بیست
قم می‌تواند شهر الگوی ترافیکی در کشور شود ۳۰ دی ۱۴۰۰

قم می‌تواند شهر الگوی ترافیکی در کشور شود

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر با تأکید بر تبدیل شهر قم به الگوی ترافیکی در کشور گفت: یکی از معیارهای پیشرفت و توسعه کشورها، میزان رعایت قوانین و مقررات ترافیکی در شهر است که شهر قم با استفاده از ابزارهای هوشمند می‌تواند به این نقطه برسد.