ابراهیم ملکی - پایگاه خبری شهر بیست
کسب موافقت‌های لازم برای واگذاری اراضی بوستان جوان به شهرداری 08 بهمن 1399

کسب موافقت‌های لازم برای واگذاری اراضی بوستان جوان به شهرداری

شهر بیست/ مديركل امور شهری و شوراهای استانداری قم از کسب موافقت‌های لازم برای واگذاری اراضی بوستان جوان به شهرداری خبر داد و گفت: فعلا محدودیت‌های کرونایی مانع به سرانجام رسیدن این پروژه شده اما امیدواریم به زودی این پروژه به محدوده‌ای قابل توجه برای شهر تبدیل شود.