ابراهیم رزاقی جمکرانی - پایگاه خبری شهر بیست
روزشمار شهدا| با خودکار بیت المال حتی یک امضا هم نمی‌زد ۳۰ مهر ۱۳۹۸

روزشمار شهدا| با خودکار بیت المال حتی یک امضا هم نمی‌زد

شهر بیست/ همیشه یک خودکار به جز خودکار سپاه در جیبش بود که اسمش را روی آن نوشته بود؛ با خودکار بیت المال حتی یک امضا هم نمی‌زد.