ئیس شورای اسلامی شهر قم - پایگاه خبری شهر بیست
لزوم تدوین طرح جامع حفاظت از اماکن تاریخی قم 16 تیر 1400

لزوم تدوین طرح جامع حفاظت از اماکن تاریخی قم

رئیس شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر لزوم تدوین طرح مطالعاتی حفاظت از اماکن تاریخی قم گفت: آنچه امروز در بافت تاریخی قم انجام‌شده در راستای حفظ و حراست از هویت و پیشینه تاریخی قم و ماندگاری آن برای نسل‌های آینده است.