آیین نامه طراحی راه‌های شهری - پایگاه خبری شهر بیست
بازنگری ضوابط و آیین نامه طراحی راه‌های شهری 09 دی 1399

بازنگری ضوابط و آیین نامه طراحی راه‌های شهری

شهر بیست/ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم از بازنگری ضوابط و آیین نامه طراحی راه‌های شهری بعد از دو دهه خبر داد و گفت: با همکاری شورای عالی ترافیک استان و کشور ضوابط و آیین نامه‌های طراحی راه‌های شهری بعد از دودهه بازنگری شد.