آیت پیمان - پایگاه خبری شهر بیست
۱۳ میلیون جوان ایرانی از سن ازدواج عبور کردند 10 اسفند 1399

۱۳ میلیون جوان ایرانی از سن ازدواج عبور کردند

دبیر نهضت ملی تامین و ترویج ازدواج در قم با اشاره به ازدواج نکردن جوانان در کشور گفت: ۱۳ میلیون جوان مجرد بالای ۲۷ سال در کشور وجود دارد که از سن ازدواج عبور کرده‌اند.