آیت الله فیاضی - پایگاه خبری شهر بیست
نظریه تفسیر قرآن به قرآن کاملا قابل دفاع است 23 آبان 1398

نظریه تفسیر قرآن به قرآن کاملا قابل دفاع است

شهر بیست/ رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی با تأکید بر اینکه نظریه تفسیر قرآن به قرآن کاملا قابل دفاع است، گفت: طهارت و تزکیه، شرط فهم باطن قرآن است.