آیت الله ضیا آبادی - پایگاه خبری شهر بیست
نگاهی به سیره عملی آیت‌الله ضیاء‌آبادی 25 بهمن 1399
یادداشت/ مرتضی نجفی قدسی

نگاهی به سیره عملی آیت‌الله ضیاء‌آبادی

«توجه به اخلاق و ساختن انسان‌های مهذب و باتقوا» و «بیان تفسیر قرآن»، دو بُعد اصلی و مهم منبرها و سخنرانی‌های مرحوم آیت‌الله ضیاء‌آبادی بود.