آگهی مناقصه - پایگاه خبری شهر بیست
آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی حرم حضرت معصومه(س) به شرکت‌های پیمانکاری 05 اسفند 1398

آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی حرم حضرت معصومه(س) به شرکت‌های پیمانکاری

شهر بیست/ آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به واگذاری امور خدماتی آستان مقدس به شرکت‌های پیمانکاری اقدام کند.