آموزگار - پایگاه خبری شهر بیست
پای درس معلمان دهه هفتادی 13 اردیبهشت 1399
«شهر۲۰» گزارش می‌دهد

پای درس معلمان دهه هفتادی

شهر بیست/ گاهی ماژیک و گچ به دست و حالا موبایل به دست رسالت‌شان را در روزهای کرونایی انجام می‌دهند، آنها که معلم‌ هستند و این روزها، به نام‌شان است.