آموزش های محیطی - پایگاه خبری شهر بیست
آموزش راهکارهای خرید هوشمندانه در فروشگاه‌ها 30 آبان 1399

آموزش راهکارهای خرید هوشمندانه در فروشگاه‌ها

شهر بیست/ سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: آموزش‌های محیطی با موضوع مدیریت پسماند و محوریت خرید هوشمندانه در فروشگاه‌های شهر ارائه می‌شود.