آموزش مجازی - پایگاه خبری شهر بیست
ریل‌گذاری آموزش مجازی در حوزه‌های علمیه خواهران 25 بهمن 1399

ریل‌گذاری آموزش مجازی در حوزه‌های علمیه خواهران

معاون آموزش حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه ۷۰ درصد آموزش حوزه‌های علمیه خواهران طی سال تحصیلی جاری از طریق فضای مجازی انجام شد، گفت: در شرایط پساکرونا هم شیوه‌های آموزشی به شکل سابق نخواهد بود و تلفیقی از آموزش حضوری و غیرحضوری اجرا خواهد شد.