آموزش مامایی - پایگاه خبری شهر بیست
راه اندازی رشته‌های جدید در دانشگاه علوم پزشکی قم 25 مهر 1398

راه اندازی رشته‌های جدید در دانشگاه علوم پزشکی قم

شهر بیست/ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم از راه اندازی رشته‌های جدید در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد.