آمایش سرزمین قم - پایگاه خبری شهر بیست
انتقاد «پورمیدانی» از سند آمایش سرزمینی قم/ ظرفیت اکولوژیک قم پاسخگوی افزایش جمعیت نیست 01 خرداد 1400

انتقاد «پورمیدانی» از سند آمایش سرزمینی قم/ ظرفیت اکولوژیک قم پاسخگوی افزایش جمعیت نیست

عباس پورمیدانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم با بیان اینکه فقط ۵ درصد وسعت استان به اراضی کشاورزی، زراعی و باغی اختصاص دارد، گفت: سند آمایش سرزمینی قم بار جمعیتی استان را افزایش می‌دهد در حالی که ظرفیت اکولوژیک استان برای جمعیت اشاره شده قم یعنی یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مناسب نیست.