آسیب های آموزش و پرورش - پایگاه خبری شهر بیست
میراث معلمی در یک خانواده قمی 13 اردیبهشت 1398
شهر بیست گزارش می‌دهد

میراث معلمی در یک خانواده قمی

شهر بیست/ دوازدهم اردیبهشت هر سال جشن دسته جمعی در خانه‌شان برپاست، جشن روز معلم در یک خانواده خاص.