آسیب شناسی ادبیات داستانی انقلاب اسلامی - پایگاه خبری شهر بیست
نویسنده مشهور ادبیات دفاع مقدس مهمان «چای و داستان» در قم می شود 16 بهمن 1397
با موضوع «آسیب شناسی ادبیات داستانی انقلاب»

نویسنده مشهور ادبیات دفاع مقدس مهمان «چای و داستان» در قم می شود

شهر بیست/ خالق رمان «نخل های بی سر» مهمان چهل و یکمین نشست چای و داستان در قم می شود.