آسفالت پردیسان - پایگاه خبری شهر بیست
سرانه فضای سبز ۲۵ مترمربعی در پردیسان 19 تیر 1400

سرانه فضای سبز ۲۵ مترمربعی در پردیسان

مدیر منطقه هشت شهرداری قم با بیان اینکه این منطقه از بیشترین فضای سبز شهری برخوردار است، گفت: امروز سرانه فضای سبز منطقه ۸ به بیش از ۲۵ مترمربع به ازای هر نفر رسیده است.

توزیع ۲۳۸ هزار تن آسفالت در شهر قم 29 فروردین 1400

توزیع ۲۳۸ هزار تن آسفالت در شهر قم

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم از توزیع ۲۳۸ هزار تن آسفالت در سطح شهر قم طی سال ۹۹ خبر داد.

آغاز عملیات آسفالت ادامه بلوار امامت در پردیسان 29 آذر 1399

آغاز عملیات آسفالت ادامه بلوار امامت در پردیسان

شهر بیست/ سرپرست منطقه هشت شهرداری قم از آغاز عملیات آسفالت ادامه بلوار امامت در پردیسان خبر داد.